Коли доречно скласти графік відпусток у разі реорганізації підприємства через приєднання ― до завершення реорганізації чи після?

Частиною четвертою статті 79 Кодексу законів про працю України та частиною десятою статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» установлено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Стаття відкрита для передплатників