Чи можна повідомляти працівника про дату початку щорічної відпустки раніше установленого 2-тижневого терміну і чи доречно відводити у графіку відпусток окрему графу для такого повідомлення?

Частиною п’ятою статті 79 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частиною одинадцятою статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) передбачено що роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за 2 тижні до встановленого графіком терміну. Тобто законодавством установлено лише граничний, кінцевий термін попередження про початок щорічної відпустки — за 2 тижні, а от із якого часу можна починати попереджати працівників про початок відпустки — не визначено. Таким чином, оскільки законодавством це питання не врегульовано, роботодавець може самостійно визначити, коли починати попереджати працівників про початок щорічної відпустки. Зазначене питання можна врегулювати у відповідному локальному акті, наприклад у правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Стаття відкрита для передплатників