Посадова інструкція проректора з адміністративно-господарської роботи університету* (код КП 1210.1)

* Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури цю посадову інструкцію може бути доповнено й іншими доречними пунктами та більш деталізована або, навпаки, окремі її пункти може бути вилучено (змінено), якщо їх передбачено у посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи, або відповідно до змін у законодавстві на час затвердження посадової інструкції.

Стаття відкрита для передплатників