Описи сучасних посад і професій

Короткий опис посади: головний агроном — це фахівець сільського господарства з вищою освітою, який володіє всебічними знаннями переважно в галузі землеробства. Зазначений працівник належить до керівників виробничих підрозділів. Від нього залежить успіх ведення аграрного бізнесу. Серед обов’язків головного агронома — планування й організація роботи з вирощування та проведення систематичного обстеження сільськогосподарських культур. Головний агроном перевіряє, оцінює якість і веде облік виконаних сільськогосподарських робіт, зводить оперативні дані (складає звіти); розробляє нові методи підвищення врожайності, культивує види, освоює нові сільськогосподарські рослини; забезпечує збереження вирощеного врожаю, підготовку якісного насіння для наступного посадкового року. Головному агроному підпорядковуються механізатори й рільники. Він організовує їхню працю.

Стаття відкрита для передплатників