Оформлення різних видів довідок

Найпоширенішими видами інформаційно-аналітичних документів є довідки, доповідні та пояснювальні записки. Мета їх створення — передання службової інформації від працівника до керівника юридичної особи або від керівника юридичної особи до керівництва органу вищого рівня. На відміну від розпорядчих документів, ці документи не містять обов’язкових до виконання доручень, проте самі вони можуть бути підставою для видання відповідних наказів та розпоряджень, зокрема тих, що стосуються кадрових питань.

Стаття відкрита для передплатників