Моніторинг законодавства

Указом затверджено Стратегію людського розвитку, якою визначено цілі та основні завдання, що стоять перед державою, у сфері людського розвитку як напряму забезпечення національної безпеки України, а також індикатори досягнення цілей, що забезпечує можливість проведення моніторингу, ефективного планування, належного оцінювання соціальних інвестицій у людський потенціал.

Стаття відкрита для передплатників