Запитання гарячої лінії

 Як внутрішні, так і зовнішні сумісники мають право на щорічну відпустку. При цьому Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) не регламентовано одночасного надання щорічних відпусток за основним місцем роботи і за сумісництвом. Водночас у пункті 6 частини сьомої статті 10 Закону № 504 зазначено, що за бажанням працівника-сумісника йому може надаватися щорічна відпустка повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на цьому підприємстві одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

Стаття відкрита для передплатників