Щодо пролонгування строкових трудових договорів на період роботи науково-педагогічних працівників у приймальній комісії

Статтею 55 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII (далі — Закон № 1556) передбачено, зокрема, що посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників — завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок проведення якого затверджується вченою радою закладу вищої освіти (далі — заклад освіти). В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

Стаття відкрита для передплатників