Списання бланків трудових книжок: оформлюємо акт правильно

Списання бланків трудових книжок і вкладишів до них здійснюється на підставі відповідного акта. Форму такого акта (типова форма № П-11) затверджено наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27 жовтня 1995 року № 277 (далі — Наказ № 277). Однак від дати видання Наказу № 277 минуло більше 25 років, тож склад і місце розміщення майже всіх реквізитів у типовій формі № П-11 суперечать положенням Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163–2003) і сучасних нормативно-правових актів, передусім Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, що встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі служ-бовими документами на всіх підприємствах, в установах й організаціях, будь-яких інших юридичних особах незалежно від форм власності.

Стаття відкрита для передплатників