Відпустка у зв’язку з навчанням: умови та порядок надання

Працівникам, які одночасно працюють і навчаються, законодавством гарантовано певні пільги, що стосуються часу відпочинку, робочого часу, оплати праці тощо. Так, згідно зі статтею 202 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) роботодавець зобов’язаний створювати потрібні умови для поєднання роботи з навчанням працівникам, які навчаються без відриву від виробництва. Найпоширенішою з таких пільг є відпустка у зв’язку з навчанням, яка надається на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, для підготовки та захисту дипломного проєкту (роботи) тощо. Деякі працівники, які навчаються без відриву від виробництва, також мають право на вільні від роботи дні (ст. 218 КЗпП), оплату проїзду до навчального закладу й назад (ст. 219 КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників