Як внести нову професію до КП

На практиці трапляються непоодинокі випадки, коли користувачі Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) не можуть знайти в ньому потрібної професійної назви роботи, яка повною мірою відповідала б специфіці завдань та обов’язків, що їх виконує певний працівник на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство). У такому разі користувачі КП можуть в усталеному порядку ініціювати внесення відповідних змін і доповнень до нього.

Стаття відкрита для передплатників