Працівник порушив трудову дисципліну: преміюємо за виробничими показниками чи ні?

На практиці трапляються непоодинокі випадки, коли роботодавці свідомо чи несвідомо порушують законодавство у сфері проведення належних працівникові виплат, а саме протягом дії дисциплінарного стягнення не виплачують виробничої премії (премії за виконання виробничих показників). Зазвичай вони мотивують це положеннями внутрішніх нормативних актів, у яких відповідні виплати відносять до заохочувальних.

Стаття відкрита для передплатників