Організовуємо проведення медичних оглядів працівників: процедура та вимоги

Відповідно до частини першої статті 169 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частини першої статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII (далі — Закон № 2694) роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці чи таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Стаття відкрита для передплатників