Кадровий аудит на підприємстві: готуємося до перевірки органів контролю

Кадровий аудит — це перевірка кадрової та іншої документації підприємства на відповідність вимогам чинного трудового законодавства. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені органи, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.

Стаття відкрита для передплатників