Індексація документів на підприємстві

Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних цифрових або літерно-цифрових позначень — індексів, які надаються документам під час їх реєстрації.

Стаття відкрита для передплатників