Добираємо в КП назву посади для керівника навчального відділу університету

У штатному розписі університету є посада «Керівник навчального відділу» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, додаток 3). Згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, до посад педагогічних працівників віднесено, з-поміж інших, посаду завідувача відділу з основного напряму діяльності (зокрема і навчального). Відповідно до статті 53 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII педагогічний працівник — це особа, яка провадить навчальну, методичну та організаційну діяльність. Згідно зі статтею 56 зазначеного Закону робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Порядком надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346, для завідувача навчального відділу передбачено тривалість щорічної основної відпустки 42 календарних дні. Керівник навчального відділу не провадить навчальної та методичної роботи, тобто за своїми посадовими обов’язками не відповідає вимогам, які висуваються до педагогічного працівника. Чи можна посаду «Керівник навчального відділу» не відносити до посад педагогічних працівників і не виплачувати працівникові надбавку за вислугу років, але щорічну основну відпустку надавати йому тривалістю 42 календарних дні?

Стаття відкрита для передплатників