Актуальні робочі ситуації

Чинним законодавством не передбачено порядок складання та ведення графіка відпусток. Але у частині десятій статті 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) зазначено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. Отже, графік відпусток на підприємстві, в установі, організації повинен бути обов’язково.

Стаття відкрита для передплатників