Вносимо до трудової книжки запис про звільнення

У попередньому номері вкладення до журналу ми розглянули особливості оформлення в трудовій книжці працівника записів про звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП), у зв’язку із закінченням строку трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП), у зв’язку з переведенням працівника на інше підприємство, в установу, організацію (далі — підприємство) або переходом на виборну посаду (п. 5 ст. 36 КЗпП), у зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, а також від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов праці (п. 6 ст. 36 КЗпП), у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке унеможливлює продовження цієї роботи (п. 7 ст. 36 КЗпП), у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», установленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року із дня її припинення (п. 71 ст. 36 КЗпП), з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади» (п. 72 ст. 36 КЗпП), з підстав, передбачених контрактом (п. 8 ст. 36 КЗпП), з підстав, передбачених іншими законами (п. 9 ст. 36 КЗпП), а також з ініціативи працівника (ст. 38 і 39 КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників