Актуальні робочі ситуації

Із метою задоволення життєво важливих потреб та інтересів працівників статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі — Закон № 504), статтею 84 КЗпП, а також іншими нормативно-правовими актами врегульовано питання надання двох видів відпусток без збереження заробітної плати: відпустки, що надаються в обов'язковому порядку працівникам за їх бажанням на підставі суб’єктивного права, визначеного законом, і відпустки за згодою сторін, тобто відпустки, що надаються за сімейними обставинами та з інших причин. Перелік причин законодавством не встановлено, тому поважність їх залежить від конкретних обставин, що виникли у працівника, і підтверджувати їх документами не потрібно.

Стаття відкрита для передплатників