Працівник хворіє, а строк дії трудового договору закінчився: як оплачувати «лікарняні»

Згідно з частиною третьою статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівника не можна звільнити з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, крім випадків:

Стаття відкрита для передплатників