Аморальний проступок як підстава звільнення працівника, що виконує виховні функції

Виховний процес є надзвичайно складним соціальним явищем, у якому беруть участь сім’я, держава, навчально-виховні заклади, оточення дитини. Від успішного поєднання впливу названих суб’єктів та факторів залежать його результати, тобто формування свідомої, психологічно та морально підготовленої до дорослого життя особи. Хоч ніхто не ставить під сумнів пріоритетність впливу на дитину родинного виховання, проте надзвичайно важливою умовою становлення особи є навчально-виховні заклади. Їх функція полягає не лише у набутті дитиною знань, умінь та навиків, а й у формуванні відповідних морально-психологічних установок та загальнокультурних цінностей.

Стаття відкрита для передплатників