Етапи переведення на іншу постійну роботу в межах підприємства (частина перша ст. 32 КЗпП)

Переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, яка не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором (п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9).

Стаття відкрита для передплатників