Виконання рішення суду про виплату заборгованості із заробітної плати

Між сторонами трудового договору можуть виникати спірні ситуації, зокрема й стосовно оплати праці. Якщо сторони не змогли вирішити конфлікт, то працівник може звернутися за допомогою до третьої сторони, у т. ч. до суду. Адже кожна особа має право на судовий захист та поновлення порушених прав і свобод. Звертаючись до суду, особа розраховує на реалізацію права на справедливий судовий процес. Усі учасники судового процесу рівні перед законом і судом. Рішення суду є обов’язковими до виконання.

Стаття відкрита для передплатників