Уніфікована форма робочої інструкції

Форми (зразка) робочої інструкції для «звичайних» працівників не затверджено. За основу можна взяти форму, наведену у Збірнику уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України від 22 листопада 2015 року № 7, привівши її у відповідність до Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163:2020) (додаток).

Стаття відкрита для передплатників