Як обчислити кількість днів невикористаної щорічної відпустки для розрахунку грошової компенсації при звільненні?

Періоди, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, визначено у частині першій статті 82 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частині першій статті 9 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504).

Стаття відкрита для передплатників