Освітні рівні працівників: для посад і професій

Кваліфікація працівника в сучасних умовах визначається його рівнем освіти та спеціалізацією. Потрібний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов’язків. А спеціалізація пов’язана як з певною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або послугами, які надаються, і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов’язків. Ці постулати підтверджені розвитком ринку праці в Україні і містяться у Загальних положеннях Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП).

Стаття відкрита для передплатників