Працівник не повідомив про інвалідність: яка відповідальність роботодавця?

Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законодавством.

Стаття відкрита для передплатників