Підпорядкованість працівників у посадових (робочих) інструкціях

Як відомо, роботодавець має під підпис ознайомлювати працівника з його посадовою (робочою) інструкцією під час прийняття на роботу. І хоча таку процедуру чітко не прописано в законодавстві, статтею 29 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець, зокрема, зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, а також ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором підприємства.

Стаття відкрита для передплатників