Щодо присвоєння рангу посадовій особі місцевого самоврядування, яка має ранг державного службовця

Регулювання правових, організаційних, матеріальних та соціальних умов реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, визначення загальних засад діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правового статусу, порядку та правових гарантій перебування на службі в органах місцевого самоврядування здійснюється Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III (далі — Закон № 2493).

Стаття відкрита для передплатників