Сезонні працівники: особливості оформлення

Особливості регулювання праці сезонних працівників встановлюються статтею 7 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП). Спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює працю таких працівників, є Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 року № 310-ІХ (далі — Указ № 310), який діє у частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Стаття відкрита для передплатників