ПВТР: розроблення, обговорення, затвердження

Частиною першою статті 142 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР), які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу (далі — роботодавець) і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

Стаття відкрита для передплатників