Працевлаштування осіб з інвалідністю — співпраця Державної служби зайнятості та роботодавця

Право на працю — одне з найважливіших прав громадян, передбачених Конституцією України. Захист і реалізацію права на працю людей з особливими потребами гарантовано багатьма міжнародними та національними нормативно-правовими актами, зокрема законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі — Закон № 875), «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV, «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI, «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III. Тому одним із пріоритетних завдань державної соціальної політики щодо осіб з інвалідністю є забезпечення їх прав у сфері праці. Це особливо актуально за нинішніх умов формування в нашій країні ринку праці — нестійкого соціально-економічного розвитку та кризових явищ у соціально-трудовій сфері.

Стаття відкрита для передплатників