Коли керівник має поставити підпис на посадовій інструкції?

З метою визначення конкретних функціональних обов'язків, якi мають виконувати певні працівники, роботодавець на основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису розробляє й затверджує такі локальні нормативні акти, як посадові (для робітників — робочі) інструкції. Наявність посадових інструкцій є обов’язковою на кожному підприємстві, в установі, організації. Зокрема, пунктом 1 частини першої статті 29 Кодексу законів про працю України передбачено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов'язаний роз’яснити працівникові його права та обов’язки, а це найліпше зробити, ознайомивши працівника під підпис із посадовою інструкцією.

Стаття відкрита для передплатників