Державна служба: як правильно призначити на посаду переможця конкурсу

Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням регулює Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі — Закон № 889). Цей Закон визначає правовий статус державного службовця. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, що не врегульовані Законом № 889.

Стаття відкрита для передплатників