Що первинне: коло обов’язків чи назва професії?

Пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, передбачено, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). Отже, назви посад (професій) у кадровій документації підприємства, установи, організації (далі — підприємство), зокрема у штатних розписах, наказах, трудових книжках тощо, мають відповідати КП.

Стаття відкрита для передплатників