Моніторинг законодавства

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 лис-топада 2006 р. № 1644 і від 30 серпня 2017 р. № 704

ПОСТАНОВА від 28 жовтня 2020 року № 1038

Зокрема, пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військово-зобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам» від 23 листопада 2006 року № 1644 викладено в такій редакції:

«1. Установити, що:

військовозобов’язаним і резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування в дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові в таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:

 • вищому офіцерському складу — 50;
 • старшому офіцерському складу — 40;
 • молодшому офіцерському складу — 35;
 • вищому та старшому сержантському і старшинському складу — 35;
 • молодшому сержантському і старшинському складу — 30;
 • рядовому складу — 20.

Виплата добових проводиться військовими частинами, в яких військовозобов'язані та резервісти проходять збори;

резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах, гривень на місяць (кількість прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року):

 • вищому офіцерському складу — 2;
 • старшому офіцерському складу — 1,9;
 • молодшому офіцерському складу — 1,8;
 • вищому та старшому сержантському і старшинському складу — 1,7;
 • молодшому сержантському і старшинському складу — 1,6;
 • рядовому складу — 1,5.»;

«3. Виплачувати резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов’язаних із проходженням служби у військовому резерві, одноразове грошове заохочення в таких розмірах, гривень на рік:

 • вищому офіцерському складу — 3100;
 • старшому офіцерському складу — 2800;
 • молодшому офіцерському складу — 2500;
 • вищому та старшому сержантському і старшинському складу — 2200;
 • молодшому сержантському і старшинському складу — 1900;
 • рядовому складу — 1600.

<…>».

Підпункт 3 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30 серпня 2017 року № 704 (далі — Постанова № 704) викладено в такій редакції:

«3) доплату за вчене звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання доцента, старшого наукового співробітника або старшого дослідника, в розмірі 5 відсотків, професора — 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;».

Крім того, унесено низку змін до додатків до Постанови № 704.

Набула чинності 3 листопада 2020 року

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641

ПОСТАНОВА від 11 листопада 2020 року № 1100

Зокрема, пункт 10 («На території України на період дії карантину забороняється…») постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 року № 641 (далі —  Постанова № 641) доповнено підпунктами 6–20 такого змісту:

«6) проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра), крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

7) діяльність кінотеатрів та театрів з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі;

8) діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрів приміщення;

9) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

<…>

10) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля;

11) робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

12) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту органів дихання, що прикривають ніс і рот (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);

13) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, в яких:

 • не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;
 • не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту органів дихання (захисні маски або респіратори) та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
 • не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);

14) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також санаторно-курортних закладів та стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики);

15) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

16) відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

17) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім:

 • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
 • надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
 • надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
 • надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
 • надання планової медичної допомоги закладам охорони здо-ров’я національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та проти-епідемічних заходів;
 • проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;

18) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрів приміщення;

19) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;

20) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

<...>».

Крім того, пункт 15 Постанови № 641 викладено в такій редакції:

«15. Додатково до обмежень, передбачених пунктом 10 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р. забороняється:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:

 • торгівлі продуктами харчування на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;
 • провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
 • торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;

5) діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.».

Також викладено в новій редакції пункт 43 Постанови № 641:

«43. Установити початок робочого часу в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8-й годині.».

Набула чинності 13 листопада 2020 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про затвердження Типового договору про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців

НАКАЗ від 7 вересня 2020 року № 1113

Договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців, який затверджено цим наказом, укладається як невід’ємний додаток до договору про навчання у закладі вищої освіти або договору про надання освітніх послуг закладом фахової передвищої освіти для здобувачів освіти, які здобувають освіту за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

Набув чинності 6 листопада 2020 року

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми

НАКАЗ від 15 вересня 2020 року № 408/20

Порядком, затвердженим цим наказом, визначено процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на розірвання трудового договору з особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми, яка працює на відповідній посаді в юридичній особі, зазначеній у частині 2 статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII, з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників).

У зв’язку з набуттям чинності зазначеним наказом втратило чинність рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми» від 7 жовтня 2016 року № 74.

Набув чинності 6 листопада 2020 року