Керівник внутрішнього аудиту: як підібрати назву посади

На сьогодні Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) не передбачено професійної назви посади «керівник внутрішнього аудиту». Однак згідно з приміткою 2 Додатка В (обов'язковий) до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено в КП або відповідних законодавчо-правових актах.

Стаття відкрита для передплатників