Трудові книжки: проблемні ситуації

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника (частина перша ст. 48 Кодексу законів про працю України; далі — КЗпП). Згідно з пунктом 2.7 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58), у разі потреби роботодавець на прохання працівника видає засвідчені виписки (витяги) з трудової книжки відомостей про роботу.

Стаття відкрита для передплатників