Сурогатне материнство: правові аспекти

У Сімейному кодексі України (далі — СКУ) закріплено особисті немайнові права подружжя. Це, зокрема, право на материнство та батьківство, які відповідно до Конституції України охороняються державою. Але трапляються випадки, коли з певних причин подружжя не може мати дітей. У такому разі можуть застосовуватися лікувальні програми допоміжних репродуктивних технологій (далі — ДРТ). Так, відповідно до частини 7 статті 281 Цивільного кодексу України повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм ДРТ у порядку та на умовах, установлених законодавством.

Стаття відкрита для передплатників