Вносимо зміни до посадової інструкції

Посадова інструкція — це локальний нормативний акт, у якому визначається певний перелік посадових обов’язків, завдань, прав, повноважень, відповідальності, що покладаються на працівника, посаду якого передбачено штатним розписом (п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336; далі — Загальні положення ДКХП).

Стаття відкрита для передплатників