Порядок визначення доплати до мінімальної заробітної плати

Згідно із частиною першою статті 95 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) та частиною першою статті 3 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108) мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Стаття відкрита для передплатників