Переведення на іншу посаду педагогічних працівників

Діяльність працівників психологічної служби в системі освіти регулює Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, відповідно до статті 76 якого у системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи закладів освіти належать до педагогічних працівників. Також це питання висвітлюється у Законі України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР, у статті 45 якого вказано, що до педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та установ професійної (професійно-технічної) освіти належать, зокрема, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги. Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.

Стаття відкрита для передплатників