Міжпосадові співвідношення розмірів посадових окладів: обов’язкові чи ні?

Товариство з обмеженою відповідальністю — виробник медичних виробів. Колективного договору в товаристві не укладено. Положення про оплату праці погоджено з представником трудового колективу. Застосовуються погодинна і погодинно-преміальна системи оплати праці (основна заробітна плата — посадовий оклад і додаткова заробітна плата), відповідно до частини першої статті 96 КЗпП — інші системи оплати праці. Атестація працівників не проводиться, оскільки для посад з однаковими кваліфікаційними характеристиками установлено однакові посадові оклади. Мінімальний посадовий оклад працівника вищий від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Стаття відкрита для передплатників