Конвенції МОП щодо захисту трудових прав працівників, що ратифіковані Україною

Міжнародна організація праці (далі — МОП, англ. International La-bour Organization) — спеціалізована установа Ліги Націй, а після Другої світової війни — Організації Об’єднаних Націй, що була заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці. Першочерговими завданнями діяльності МОП є підтримка демократії і соціального діалогу, боротьба з бідністю і безробіттям, заборона дитячої праці.

Стаття відкрита для передплатників