Штрафи та невідпрацьований час: як досягти балансу, не порушуючи законодавство

Підставою для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності є порушення трудової дисципліни. Трудова дисципліна — це сукупність правових норм, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють права та обов’язки працівників і роботодавця, визначають види заохочень за успіхи у праці. Ці норми зазвичай закріплені у локальному акті роботодавця — правилах внутрішнього трудового розпорядку (далі — ПВТР), наявність яких на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) обумовлено вимогою статті 142 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників