Описи сучасних посад і професій

Короткий опис професії: агрохімік — професіонал у сфері сільського господарства, який спеціалізується на відтворенні родючості ґрунтів, високоефективному використанні мінеральних, органічних добрив, мікроелементів на фоні інших засобів хімізації, вивченні агрохімічної, економічної, енергетичної й екологічної ефективності добрив, їхніх фізико-хімічних та агрохімічних властивостей, організації системи хімізації галузей агропромислового комплексу та управління агроценозами.

Стаття відкрита для передплатників