Актуальні робочі ситуації

Загальний порядок укладення трудового договору передбачено статтею 24 КЗпП. Трудовий договір визначає взаємні права та обов’язки сторін, умови праці працівника. Правове становище працівників, що уклали строкові трудові договори, загалом не відрізняється від правового становища працівників, які уклали трудові угоди на невизначений термін (вони також мають право на відпустку, грошову компенсацію за невикористану відпустку тощо). Строк дії, встановлений за погодженням сторін або необхідний для виконання певної роботи, вказує на те, що цей трудовий договір є строковим.

Стаття відкрита для передплатників