Чи можна писати англійською мовою назви структурних підрозділів і посад у них?

Вирішуючи різні питання щодо організаційної структури підприємства, установи, організації (далі — підприємство), у т. ч. щодо наявності у складі підприємства різних структурних підрозділів, насамперед потрібно звернути увагу на норми статті 64 Господарського кодексу України (далі — ГКУ), у якій зазначається: підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо) (ч. 1 ст. 64 ГКУ); функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами (ч. 2 ст. 64 ГКУ); підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис (ч. 3 ст. 64 ГКУ).

Стаття відкрита для передплатників