Чергування на підприємстві

Чергування слід відрізняти від виконання працівником трудових обов’язків на змінних роботах, на роботах за графіком у вихідні, святкові та неробочі дні, в нічний час. Порядок запровадження чергувань передбачено в постанові Секретаріату Всесоюзної центральної ради професійних союзів «Про чергування на підприємствах і в установах» від 2 квітня 1954 року № 233 (далі — Постанова № 233), яка діє в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-XII у частині, не врегульованій законодавством України.

Стаття відкрита для передплатників