Запитання–відповідь

Відповідно до додатка 6 наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557 перекладачу-дактилологу встановлюється 8 тарифний розряд відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (далі — ЄТС), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (далі — Постанова № 1298).

Стаття відкрита для передплатників